Venngage เพื่อการศึกษา

ทำให้การเรียนรู้นั้นมีการโต้ตอบได้และเห็นภาพ เหมาะสมอย่างยิ่งกับห้องเรียนสำหรับทุกเพศทุกวัย

นักเรียนใช้ Venngage เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่าเรื่องราวด้วยภาพ การสืบค้นข้อมูล และการสร้างสื่อนำเสนองาน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลสำหรับอาจารย์ด้านล่าง

บัญชีผู้ใช้สำหรับชั้นเรียน

ผู้สอนสามารถสร้างบัญชีสำหรับชั้นเรียนและเพิ่มนักเรียนเข้าไปในชั้นเรียนได้อย่างง่ายดาย

ดูการส่งงานของนักเรียน

นักเรียนสามารถส่งงานไปที่อาจารย์ได้โดยตรง หรือแบ่งปันกับทั้งชั้นเรียน

ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์

ให้นักเรียนของคุณแสดงความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาขณะที่เรียนรู้การนำเสนอข้อมูลสำคัญ การเล่าเรื่องราว และทักษะการนำเสนอ

แหล่งข้อมูลสำหรับอาจารย์

หากมีคำถามเกี่ยวกับการใช้อินโฟกราฟฟิคในชั้นเรียน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการสร้างหัวเรื่องสำหรับอินโฟกราฟฟิค กรุณาดูที่รายการแหล่งข้อมูลสำหรับอาจารย์

 
พบกันเร็ว ๆ นี้